کلیدواژه‌ها = بسته بندی وکیوم (پلی ونیلیدن کلراید)
بررسی اثرات نحوه بسته بندی وکیوم (پلی ونیلیدن کلراید) بر روی تغییرات امگا 3 وامگا 6 در فیله ماهی سفید دریای خزر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 56-56

رضا کاظم پور1*،اسماعیل محمدی فرد2،نرگس میر سعید قاضی2؛ شهرام عظیمی2 ،محسن صادق بیگی2