کلیدواژه‌ها = فرمالین
تعداد مقالات: 1
1. اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 109-116

ناهید یادگار؛ مهران جواهری بابلی؛ امیر ستاری؛ امیر پرویز سلاطی