کلیدواژه‌ها = برنامه استراتژیک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی پیرامون تدوین برنامه استراتژیک مبارزه با بیماری طاعون گاوی به عنوان یک بیماری بازپدید

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 21-31

سینا سلیمانی؛ حمیدرضا ورشویی؛ زینب هدایتی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری؛ افشین حاجی زاده