کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: کریپتوسپوریدیوزیس
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص کریپتوسپوریدیوزیس در سگ‌های خانگی شهر کرمان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 95-103

محمد میرزائی؛ آتنا رمضانپور