کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی:ظرفیت آنتی اکسیدان
ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره نعناع ایرانی

دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 69-77

10.22075/jvlr.2017.797

ابوالفضل کامکار؛ اشکان جبلی جوان؛ رضا جمشیدی