کلیدواژه‌ها = پرندگان بومی
بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 33-40

10.22075/jvlr.2020.12742.1013

زینب صادقی دهکردی؛ بهنام بهرامی؛ مسعود سلطانی الوار؛ محمود رضا رسولی؛ بهاره کردی