کلیدواژه‌ها = هرمافرودیت
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد هرمافرودیت کاذب نر در بز، گرمسار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-235

کیوان جمشیدی