کلیدواژه‌ها = دیسپلازی
دیسپلازی وآرتروپلاستی مفصل هیپ در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 217-217

حسین عبداله زاده