کلیدواژه‌ها = استرس گرمایی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر بتائین به عنوان یک عامل طبیعی ضد استرس گرمایی در صنعت طیور

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 216-216

سید حسام الدین عمادی چاشمی