کلیدواژه‌ها = عفونت رحمی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل ایجاد کننده ی عفونت رحمی در گربه ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 205-205

فهیمه رضایی تنکابنی