کلیدواژه‌ها = فیبروسارکوما
تعداد مقالات: 1
1. گزارش وقوع فیبروسارکومای پا در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 204-204

یاسمن نوری