کلیدواژه‌ها = تومور پستان
تعداد مقالات: 1
1. گزارش وقوع کارسینوما پستانی در یک قلاده سگ نژاد تریر و درمان آن به روش جراحی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-201

یاسمن نوری