کلیدواژه‌ها = رادیوس
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت شکستگی کامل عرضی استخوان رادیوس در یک گوساله

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-201

رضا اصول زاده