کلیدواژه‌ها = روده بزرگ- هسیتومورفومترولوژی- رویان شترمرغ
هیستومورفولوژی روده بزرگ در رویان شترمرغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 199-199

10.22075/jvlr.2018.3567

امیررضا قنبری