کلیدواژه‌ها = روده بزرگ- هسیتومورفومترولوژی- رویان شترمرغ
تعداد مقالات: 1
1. هیستومورفولوژی روده بزرگ در رویان شترمرغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 199-199

امیررضا قنبری