کلیدواژه‌ها = بافت‌ریخت‌شناسی
تعداد مقالات: 1
1. هیستومورفولوژی طحال،کبد و پانکراس قرقاول خزری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 198-198

امیررضا قنبری