کلیدواژه‌ها = انگل‌خونی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی انگل‌خونی هموپروتئوس کلمبه در کبوترهای شهرستان کاشان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 198-198

محسن قربیانی