کلیدواژه‌ها = ساچمه
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد لامینکتومی جهت خارج کردن ساچمه ی داخل کانال نخاعی در یک قلاه گربه DSH

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 196-196

ماهان دخت شعبانی کاکرودی