کلیدواژه‌ها = فوزباک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات فسفومایسین (فوزباک پلاس T) در فارم‌های طیور گوشتی شهر سبزوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 196-196

زهرا سالاری