کلیدواژه‌ها = سرشاخه آناناس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیبات شیمیایی سرشاخه و ضایعات آناناس در تغذیه نشخوارکنندگان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 191-191

پریسا فاضلی دهکردی