کلیدواژه‌ها = شیر سویا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیبات شیمیایی ضایعات شیر سویا (اوکارا) در تغذیه نشخوارکنندگان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 190-190

پریسا فاضلی دهکردی