کلیدواژه‌ها = ایمنی مواد غذایی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین غلظت سرب در تخم مرغ‌های فروخته شده در مرغ فروشی‌ها و فروشگاه های مواد غذایی استان کرمان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 186-186

محمدرضا دانائی فرد