کلیدواژه‌ها = کارسینوما
تعداد مقالات: 1
گزارش یک نمونه تومور بدخیم پستانی (کارسینوما) در یک قلاده سگ ماده

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 177-177

میلاد کاشانی راد