کلیدواژه‌ها = کیفیت اسپرم ومایع سیمن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت اسپرم و مایع سیمن در جهت افزایش باروری در گاو : مروری بر پروتکل های مولکولی با رویکرد تکنولوژی اومیکس

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 176-176

محمد جوکار