کلیدواژه‌ها = تریکوموناس
تعداد مقالات: 1
بیماری تریکومونیازیس در کبوتر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 168-168

سید حسام الدین عمادی چاشمی