کلیدواژه‌ها = تریکوموناس
تعداد مقالات: 1
1. بیماری تریکومونیازیس در کبوتر

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 168-168

سید حسام الدین عمادی چاشمی