کلیدواژه‌ها = کلستریدیوم پلی فرم
مروری بر بیماری تایزرز

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 156-156

10.22075/jvlr.2018.3270