کلیدواژه‌ها = انگل داخل سلولی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر کریپتوسپوریدیوز در بره

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-155