کلیدواژه‌ها = بیماری مالتیپل اسکلروزیس
اثرات محافظ عصبی bacopa monnieri در مدل برون تنی آسیب اکسیداتیو اولیگودندروسیت ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 151-151

10.22075/jvlr.2018.3260

- مینا حسینی*،1، امیر افخمی گلی2