کلیدواژه‌ها = جیوب حلقی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش رادیوگرافی چند مورد بیماری جیوب حلقی در اسبان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 150-150

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، مجتبی بنیادی *،3، پیمان عزیزی3