کلیدواژه‌ها = سلولهای استخوانی
درمان شکستگی پا گوسفند با استفاده از سلول بنیادی مغز استخوان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 137-137

10.22075/jvlr.2018.3234

- الناز عابدینی 1* ، محمد رضا تیما 2