درمان شکستگی پا گوسفند با استفاده از سلول بنیادی مغز استخوان

نویسنده

چکیده

چکیده : سلولهای بنیادی امروزه موضوع اصلی بررسیهای گسترده محققان در رشد و تکثیر و اینکه میتوان از پتانسیل آنها جهت درمان استفاده کرد میباشد. این سلولها بصورت چندتوانی و پرتوانی با قدرت باززایشی و دوباره سازی و اینکه قادرند به سلولهای دیگر تبدیل شوند قابل تعریفند، یکی از مشکالت اساسی در پیوند موفقیت آمیز و درمانی سلول بنیادی جنینی سرطانی شدن آن در دریافت کننده میباشد. برای حل این مشکل در گوسفند ما از سلولهای بنیادی مغز استخوان خود گوسفند استفاده کردیم.در این طرح آزمایشی سه راس گوسفند بالغ سالم با سن دو تا سه سال انتخاب و سلولهای بنیادی مغز استخوان از گوسفند بالغ و سلولهای بنیادی جنینی از بندناف بره تازه متولد شده همانند روشهای استخراج سلولهای بنیادی انسان با تغییرات اندکی استخراج و در محیطهای کشت ویژه تکثیر و سپس به  گوسفند دچار شکستگی مصنوعی پیوند میشوند. که هدف تعیین قدرت بالای این سلولها در روند درمان شکستگی استخوانی   زانو میباشد.سلولهای بنیادی جنینی پرتوان و سلولهای بنیادی مغزاستخوان بالغ چندتوان بوده که در محیط مصنوعی مشابه طبیعی به انواع سلولها از جمله سلولهای استخوانی تمایز میابند.در این مطالعه نتیجه گیری شد که پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان بالغ از خود گوسفند، پتانسیل بهتری نسبت به سلولهای بنیادی جنینی برای درمان شکستگیهای استخوان در گوسفند دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • -- -