کلیدواژه‌ها = تشنج
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر کاربرد گیاهان دارویی در آرامبخشی و درمان تشنج

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-137

- آمنه هاشم زهی*1، نسترن عباسی 2، سارا ورزندیان3.


2. بررسی اثر بربرین بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در تشنجات ناشی از 4- آمینو پیریدین در رت

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-161

- انسیه سجادیان جاغرق