کلیدواژه‌ها = دیسکاس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آناتومیکی مغز ماهی دیسکاس (Symphysodon)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 134-134

- رضا آقائی1، سینا جمالی2،سید مجتبی حسینی کاکلکی*2