کلیدواژه‌ها = اکوکاردیوگرافی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین کسر جهشی به روش اکوکاردیوگرافی در اسب های نژاد عرب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 132-132

- سید ادریس حسینی*،1،غلامرضا اسد نسب2،سیده اقدس حسینی3،محمد مشایخی4،سید محمد جواد حسینی5