کلیدواژه‌ها = اگزوتیک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلور قارچی پوست و گوش خارجی در خرگوش

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 126-126

- فرزانه تاجدالدینی1، نرگس پشمی 2،*، الناز کبیری2، فربد عابدیان2