کلیدواژه‌ها = دام های اهلی
تعداد مقالات: 1
1. عروق و خونرسانی مغز در دام های اهلی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 126-126

- سعیده حیدری نژاد 1 ، نسترن ورمزیار 2 *، رضا رنجبر3