کلیدواژه‌ها = آرتروپلاستی
تشخیص انکیلوز مفصل گیجگاهی فکی یک طرفی و درمان جراحی آن در یک قلاده گربه پرشین

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 124-124

10.22075/jvlr.2018.3209

- نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1، فرهنگ نادری3 ،آمنه هاشم زهی4


دیسپلازی وآرتروپلاستی مفصل هیپ در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 217-217

10.22075/jvlr.2018.3603

حسین عبداله زاده