کلیدواژه‌ها = رفتار شناسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتارشناسی، تغذیه، سلامت و بیماری های طوطی خاکستری آفریقایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 118-118

- فرامرز گل محمدی شاهرخی* 1 ، معین ربیعی وزیری2