کلیدواژه‌ها = آسیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربردی پیشگیری و درمان سندرم آسیت درگله های پرورش طیور گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 118-118

- فرامرز گل محمدی شاهرخی*1، معین ربیعی وزیری2