کلیدواژه‌ها = کارسینوم توپر٬ سگ٬ غده پستانی
گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کارسینوم توپر در غده پستانی سگ

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 115-115

- فرهنگ ساسانی1، شهاب الدین صافی2، محیا لاله پور*3، دیبا گلچین4