کلیدواژه‌ها = کومدوکارسینوما٬ سگ٬ غده پستانی
گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کومدوکارسینوما در غده پستانی سگ

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 114-114

10.22075/jvlr.2018.3189

- فرهنگ ساسانی1، محیا لاله پور*2