کلیدواژه‌ها = : ترمیم زخم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر روغن سیاه دانه بر روند ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-113

- مصطفی نوربخش1، اشکان صادقی 2، محمد احمدی3*.