کلیدواژه‌ها = مراقبت های ویژه
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مراقبت های ویژه و اورژانسی در پرندگان زینتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-111

- پروانه نفیسی فرد*،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ،آرش رمضانپور شاهی 3 ، عبدالله کیانی4