کلیدواژه‌ها = کرم قلب
تعداد مقالات: 1
1. دایروفیلاریوزیس، روشهای تشخیصی و اپیدمیولوژی این بیماری در ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-99

- محمد رمضانی*1 ، حسن نایب زاده 2 ، فاطمه جالوسیان 3 ، شهرام جمشیدی4 ، کارین گوهردهی1