کلیدواژه‌ها = آنژیوزنز
تعداد مقالات: 1
1. اثر دیازینیوم دیولات آهسته رهش در ایجاد آنژیوژنز پس از القای انفارکتوس میوکارد در مدل حیوانی خرگوش

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-97

- دانش رکابدار1، بهراد عشرتخواه*، 2؛ - مهدی صدقی