کلیدواژه‌ها = مایکوپلاسما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی مایکوپلاسماهای خونی در مرغ های بومی شهرستان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-87

- حسین اخلاقی1، علیرضا مشتاقی1*، نوید گلباغی1، مریم رسولی2