کلیدواژه‌ها = لیشمانیوز احشایی
بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در سگ های شهرستان سمنان و مهدیشهر(سال 1396)

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 84-84

10.22075/jvlr.2018.3118

- بهاره فلاح علمداری1، عماد چنگیزی*،2، مهدی محبعلی3، تارا رکابدار4