نویسنده = هاشمیان، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه در سال1390

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-54

سمیه بهلولی اسکویی؛ احسان صادقی؛ امیرحسین هاشمیان؛ سحر غفاری خلیق