نویسنده = سارا مهدی زاده مود 1*، پولین شهره2
تعداد مقالات: 1
1. رخداد کبد چرب (Ceroidosis) در ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 241-241

سارا مهدی زاده مود 1*، پولین شهره2