نویسنده = پرهام رضوی ابراهیمی3، علی شفیعی پور،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش وقوع پمفیگوس در یک قلاده گربه ایرانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 240-240

بهارک اختردانش1 ،رضا خیراندیش2 ،مهیار حجازی*3؛ پرهام رضوی ابراهیمی3، علی شفیعی پور