نویسنده = شبنم هاشمی1و*،محمد رضا محزونیه 2،فاطمه یک تنه 3،نریمان شیخی4،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان شیوع سقط جنین سالمونلایی در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 231-231

شبنم هاشمی1و*،محمد رضا محزونیه 2،فاطمه یک تنه 3،نریمان شیخی4